deRoostermakers houdt zich bezig met ICT dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf en optimaliseert ondersteuning van bedrijfsprocessen en werkwijzen. Waar ICT stopt, kijken wij verder.

Onze visie bekijkt verbeteringen vanuit:

 • uw eigen aanpak,
 • uw mensen,
 • uw eigen proces. 

Onze speerpunten richten zich op efficiency en kostenbesparing. Onze oplossingen kunnen uw organisatie op schillende vlakken versterken. Het succes van automatisering zit in samenwerking; uw kennis van het proces gecombineerd met onze kennis van automatiseren.

Op deze pagina staan een aantal van onze speerpunten vermeld. Ook wanneer uw aandachtspunt niet wordt vermeld gaan wij graag met u in gesprek om te kijken hoe u verder kunt.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden: neem contact met ons op.

 • Uitwisseling van gegevens tussen uw systemen

  "“Build me up and I'm with you. For we are more one than two.” (D. Day)

  Binnen organisaties wordt een veelvoud aan software ingezet. Terecht, goede software is gespecialiseerd en dient een zuiver doel. Ondanks de voordelen van efficiency binnen kerndoelen zijn er facetten die onderbelicht worden. Uitwisseling van gegevens tussen deze oplossingen is niet altijd optimaal.

  Wij koppelen systemen die voorheen niet samen konden praten.

   In de praktijk gebeurt het dat:

  • gegevens uit een softwaresysteem worden geknipt/geplakt in andere systemen
  • specifieke gegevens uit prints of e-mails worden overgetypt
  • handmatig exports worden klaargezet
  • handmatig imports worden ingelezen en verwerkt
  • rapportagegegevens decentraal worden opgeslagen

  Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om iets te automatiseren. Wel is het belangrijk te beseffen dat handelingen die repeterend zijn en een vast doel dienen geautomatiseerd zouden kunnen worden.

  Door duidelijk te krijgen wat de handelingen zijn en waarvoor deze dienen kunnen we samen een specificatie opstellen die werkt. Zo worden maandelijks terugkerend monnikenwerk een druk op de knop. Trefzeker en strikt volgens afspraken. Ook kunnen we nadenken over het centraal opslaan van uw rapportagegegevens, zodat er 1 werkelijkheid ontstaat wanneer overzicht en actualiteit gevraagd is.

   Wij bieden:

  • koppelingen tussen systemen die voorheen niet samen konden praten
  • naar wens continue of onder tijdsschema gekoppeld
  • gebruik makende van gedragen standaarden
  • duidelijkheid in functionaliteit
  • documentatie van de koppelingen
  • binnen de grenzen van de individuele software onderdelen
 • Automatisch berekenen van planning en roosters

  deRoostermakers houdt zich natuurlijk ook bezig met de problematiek en aandachtspunten rondom het planproces. Wij kennen de wereld van de planners als geen ander.

  Het maken van een juiste planning, van roosters die sluitend zijn en voldoen aan de regels is een ware uitdaging.
  Uw planners zijn goed geschoold en door de wol geverfd. Al jaren bieden zij uitkomst als het gaat om sluitende planningen en beschikbaarheid. Toch ervaren ze steeds meer dat de wereld verandert. Parttime, fulltime, al weer een roulatie erbij. Wet- en regelgeving wordt steeds complexer en belangrijker.

  deRoostermakers ondersteunt uw planners en kan kostenbesparing realiseren door het maken van roosters/planningen te automatiseren. Daarbij maken we gebruik van zelf ontwikkelde software, welke al 10 jaar succesvol wordt ingezet.

  Zo wordt uw productiebehoefte strak gehandhaafd, worden reserve-/bankdiensten mooi verdeeld en wordt rekening gehouden met alle werkafspraken en toegekend verlof. Door slim inzetten van uw en onze instrumenten is optimalisatie mogelijk: meer voor minder.

   Wij bieden:

  • verhoogde efficiency van uw huidige proces
  • inzet van automatische processen voor het berekenen van planningen
  • inzet van onafhankelijke processen waarmee iedereen gelijk wordt behanded
  • Meer-ogen principe ter procesbewaking
  • Verlaging van uw grijze verzuim
  • en zelfs mogelijkheid naar "werken naar wens", "zelf roosteren" of " samen roosteren"
 • Wij halen informatie uit data, big of small

  "Gegevens worden informatief wanneer ze tegen het licht gehouden kunnen worden van specifieke behoeften."


  Er wordt vaak genoeg informatie verzameld, verschillende systemen houden vanalles bij. Small Data, Big Data, data genoeg, maar hoe transformeer je data naar informatie? En kan dat op zo'n manier dat het niet elke keer veel tijd kost?

   Door het duidelijk vastleggen van behoeften is het mogelijk rapportages geautomatiseerd te definiëren.Zo wordt precies vastgelegd welke data geraadpleegd wordt en welke verbanden gelegd kunnen worden. Opvragen wordt dan een klik, zonder foutgevoeligheid of vergissingen.

  We maken gebruik van open wereldstandaarden zoals Pentaho © , zodat u niet afhankelijk bent van onze kennis en dienstverlening.

  • Zowel tekstuele, grafische rapportages of in combinatie
  • In elke opmaak en huisstijl mogelijk
  • In o.a. PDF of Excel
  • Reeds bestaande rapportages
  • Nieuwe rapportages

   

  Wij bieden:

  • rapportages met een duidelijke definitie
  • altijd identiek
  • handmatig of automatisch te laten genereren
  • en zelf te beheren

  Pentaho reports

  Pentaho Logo

  In samenwerking converteren we deze werkzaamheden naar een volledig geautomatiseerd rapport, makkelijk via veilige software en (waar mogelijk) uw applicaties op te roepen.
  Ook bij rapportages is het mogelijk uw eigen mensen op te leiden voor het maken en bewerken van rapportages, zodat u alles op eigen houtje verder op kunt pakken.

   

  (voorbeelden: titels, asbeschrijving en legenda ontbreken met opzet)

   

 • Besparing door geen automatisering

  "Automatisering is geen wondermiddel."

  De afgelopen decennia had automatisering een heldenstatus, altijd beter en altijd de investering waard. Tegenwoordig weten we beter. Automatisering is een stuk gereedschap, dat mooie resultaten kan bieden maar alleen wanneer het bewust wordt ingezet. Binnen elke werkwijze zijn er genoeg handelingen die niet nuttig geautomatiseerd kunnen worden, gezien frequentie en afweging van kosten en baten bijvoorbeeld. Daarbij nemen we ook  afspraken en handelingsplannen binnen het proces onder de loep.

  deRoostermakers geeft u eerlijk en transparant advies. Ook wanneer geen automatisering wenselijk is.

  Wij bieden:

  • goed inzicht in de kwaliteiten van het huidige handmatige proces
  • helder inzicht over het nut en noodzaak van automatisering
 • Proces analyse

  "Een goede vergelijking verfrist het verstand." (L. Wittgenstein)

  Wij houden ons niet alleen bezig met uw planningsproces, ook andere processen kunnen worden versterkt.
  Om te weten wat er mogelijk is met uw procesgang is het nodig een beeld te krijgen van de efficiency.

  Wij houden de stappen en procedures binnen uw proces tegen het licht.
  Zo weet u duidelijk waar de mogelijkheden liggen. In een duidelijke rapportage vertellen wij over mogelijke aanpakken en oplossingen.

  Per aandachtspunt vermelden we wat de meest efficiënte weg ter versterking zou zijn. Dit kan bijv. automatisering van handwerk zijn, maar ook aanscherpen van afspraken of strakker neerleggen van een raamwerk. 

  Vaak is een nieuwe aanpak niet nodig en kunt u met kleine aanpassingen veel behalen.

  Wij bieden:

  • inzicht in de effectiviteit van stappen van uw proces
  • inzicht in kosten en baten per stap en totaal
  • mogelijkheden ter versterking van individuele stappen
  • onmogelijkjheden binnen uw huidige proces
  • tevredenheid van afnemers
  • betrokkenheid van participanten
 • Besparing door automatisering

  "The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency.
  The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency. " (Bill Gates)

   Het bovenstaande slogan vat automatisering samen; zit iets geolied in elkaar, dan kun je met automatisering veel behalen, en vise versa. Oneerbiedig gezegd is "Shit in, shit out" niet voor niets een veel gebruikte ICT term.

  Wij kijken samen met u naar de huidige werkwijze en de haalbaarheid voor automatisering ervan.

  Zo kijken we met u en met onze gezamenlijke ervaring naar de haalbaarheid en de kansen. Valt er besparing te behalen in tijd en/of fouten?

  Wanneer plannen en procedures duidelijk zijn gaan we aan de gang om u snel uw geoptimaliseerd resultaat te kunnen geven.
  Wanneer er nog niet genoeg duidelijkheid is kijken we samen naar de aandachtspunten en dragen oplossingen aan, ter verbetering van het proces. Daarna kan de haalbaarheid opnieuw worden beoordeeld.

  Wij bieden:

  • automatisering wanneer automatisering nut heeft
  • goed doordachte en efficiënte software
  • afgestemd op uw behoefte en uw werkwijze
  • voorzien van duidelijke documentatie
  • en de mogelijkheid van inhouse training

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden: bel +31 (0)40 251 06 22 of neem contact met ons op.

volg ons op facebook