"Een goede vergelijking verfrist het verstand." (L. Wittgenstein)

Wij houden ons niet alleen bezig met uw planningsproces, ook andere processen kunnen worden versterkt.
Om te weten wat er mogelijk is met uw procesgang is het nodig een beeld te krijgen van de efficiency.

Wij houden de stappen en procedures binnen uw proces tegen het licht.
Zo weet u duidelijk waar de mogelijkheden liggen. In een duidelijke rapportage vertellen wij over mogelijke aanpakken en oplossingen.

Per aandachtspunt vermelden we wat de meest efficiënte weg ter versterking zou zijn. Dit kan bijv. automatisering van handwerk zijn, maar ook aanscherpen van afspraken of strakker neerleggen van een raamwerk. 

Vaak is een nieuwe aanpak niet nodig en kunt u met kleine aanpassingen veel behalen.

Wij bieden:

  • inzicht in de effectiviteit van stappen van uw proces
  • inzicht in kosten en baten per stap en totaal
  • mogelijkheden ter versterking van individuele stappen
  • onmogelijkjheden binnen uw huidige proces
  • tevredenheid van afnemers
  • betrokkenheid van participanten

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden: bel +31 (0)40 251 06 22 of neem contact met ons op.

volg ons op facebook