Is uw werkwijze efficiënt genoeg?

Uw werkwijze bewijst zich al jaren: juist dat is een reden om te kijken wat automatisering voor u kan betekenen.

Handwerk

Achter de computer wordt veel repeterend werk verricht. Deze handelingen kosten veel tijd en verhogen de kans op inconsistentie en fouten.

Automatiseren

Automatiseren doe je daar waar het nut heeft: een positief effect op kosten, productiviteit, risico's of plezier. De investeringskosten moeten in verhouding staan tot de verbetering.

Uitwisseling van gegevens

De behoefte aan en hoeveelheid van gegevens groeit. Veel gegevens zijn opgesloten in verschillende systemen en verschillende formaten.

 

Informatie ontsluiten

Er is behoefte aan nuttige, effectieve en actuele informatie, op de juiste tijd en plek beschikbaar.

Meer efficiency. Met minder kosten.

Vaak kunnen kleine aanpassingen of ondersteunende maatregelen veel verschil uitmaken, zonder schade or verstoring aan uw bestaande proces. deRoostermakers maakt zich samen met u sterk voor:

Inventarisatie en analyse

Binnen uw organisatie zijn er werkzaamheden die als aandachtspunt worden gezien. Samen met u inventariseren we deze werkzaamheden en beoordelen de mogelijkheid van (verdere) automatisering en de te behalen voordelen.

Afweging
en plan

Van elk van de mogelijke verbeteringen worden realisatiekosten ingeschat, afgezet tegen de voordelen en huidige operationele kosten. Stakeholders dienen baat te vinden in een betere oplossing. Samen met u wordt er een plan gemaakt van de te realiseren verbeteringspunten met uitgewerkte details, uitgezet op een tijdlijn.

Ontwerp, bouw
en test

Aan de hand van de verbeterpunten wordt elk onderdeel technisch uitgewerkt. De oplossing wordt conform gedegen softwarestandaarden gebouwd en grondig door ons getest. Gebruikersdocumentatie wordt geschreven. Als opdrachtgever en kennisdrager wordt u nauw betrokken in het ontwikkel- en testtraject.

Implementatie en feedback

Na de testfase volgt de ingebruikname van de gebouwde oplossingen. Samen met u wordt het implementatieplan opgesteld, waar ook de gebruikerstraining onder valt. Hierna start de beheer- en nazorgfase.

deRoostermakers in het kort

Eind vorige eeuw is het team van deRoostermakers gestart met het aanpakken van roosterproblematieken in de complexe wereld van vervoer, met geautomatiseerde ondersteuning van  processen rondom productiebehoefte, planning en roulatie.

Veel oplossingen bleken toepasbaar voor andere processen, los van de planning. Gaandeweg hebben we ons portfolio uitgebreid: van roulatieberekeningen, datakoppelingen en -conversie naar webtechnologie, visualisatie, dashboards en werken naar wens.

Wij zijn vooral pragmatisch; sterk in functionele oplossingen waarbij bestaande processen de leidraad zijn.
Ook voor uw proces en uw werkwijze kunnen wij u ondersteunen.
deRoostermakers

deRoostermakers B.V.

 Lees meer

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden: bel +31 (0)40 251 06 22 of neem contact met ons op.

volg ons op facebook